صادرات خدمات حرفه ای توسط شرکت های ایرانی به کشورهای منطقه با وجود تحریم های فراوان اگرچه امری مشکل است، اما غیرممکن نیست. خدمات NIS ICT هم اکنون با حفظ کیفیت و قیمت مناسب، پذیرای بازارهای منطقه می باشد. NIS ICT هم اینک ارائه دهنده خدمات آموزشی و مشاوره به مشتریان ترکیه ای و لبنانی می باشد.