سرمایه گذاری در big data در حال افزایش است، اما بر اساس یک نظرسنجی جدید از متخصصان Big Data ،هنوز هم بسیاری از سازمان ها از رسیدن به نتایج کلان دوری می کنند.

گزارشی از یک نظرسنجی انجام شده توسط شرکت تجاری SAS، نشان می دهد که ۸۳ درصد از پاسخ دهندگان ،میزان سرمایه گذاری big data در شرکت خود را “متوسط” و یا “قابل توجه ” تعریف کرده اند. با این حال، بسیاری از این پروژه ها هنوزهم در مراحل اولیه خود هستند. فقط ۳۳ درصد از این افراد می گویند که مقادیر مشخص شده ای از این سرمایه گذاری را در دست دارند، در حالی که ۴۹ درصد دیگر می گویند برای گفتن این مقادیر هنوز زود است.

مدیر تولید جهانی بازار مدیریت داده ی شرکت Matthew Magne ، SAS می گوید: “خبر خوب این است که سازمان های بزرگ اهمیت راه حل های big data را درک کرده و در حال برداشتن گام در مسیر درست می باشند، اما در حالی که این روند دلگرم کننده است، بسیاری از این شرکت ها هنوز هم باید مسیر طولانی ای را طی کنند. دسترسی به داده ها و کیفیت آن هنوز هم یک چالش است.”

با توجه به نظر سنجی صورت گرفته، پاسخ دهندگان به طور کلی بر این باورند که big data یک مزیت رقابتی برای شرکتشان فراهم می کند، اما آنها برای رسیدن به این هدف با چالش هایی از قبیل : یکپارچه سازی داده ها، پیچیدگی و بی نقصی و همچنین ضبط داده های بدون مدیریت و ساختار، رو به رو هستند. مسائل دیگر مربوط به فرهنگ، مهارت و دسترسی به تکنولوژی مناسب، می باشد.

دیگر یافته های این نظر سنجی :

دسترسی به داده ها

 • برای بسیاری از سازمان ها، دسترسی به داده ها وابسته به “خرد کننده های داده” – دانشمندان داده و تحلیلگران کسب و کار می باشد. تنها ۱۳ درصد به صورت شخصی و بدون نظارت IT به داده ها دسترسی دارند.
 • حدود یک سوم از پاسخ دهندگان به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی سریع دارند. اما ۲۸ درصد می گویند این مدت زمان ممکن است یک هفته طول بکشد، همین طور ۸ درصد از افراد این مدت زمان را یک ماه، و ۳ درصد دیگر، یک ماه و یا بیشتر در نظر گرفته اند.
 • کمتر از نیمی از شرکت های مورد بررسی، رئیس بخش داده دارند. دیگر افراد IT به طور معمول مسئول داده های سازمان هستند.

گرایش به سمت خدمات ابری

 • استفاده از خدمات ابری به آهستگی پیش می رود – فقط ۱۹ درصد از سازمان ها ، در فضای ابری به داده ها دسترسی دارند. بقیه سازمان ها داده ها ی خود را در یک جا ذخیره می کنند.
 • هادوپ در حال افزایش است – ۵۶ درصد از کسانی که در big data فعال هستند یک راه حل از Hadoop-centered خریداری کرده اند. از این تعداد، ۸۷ درصد آن را پیاده سازی کرده اند.
 • محبوب ترین بخش هادوپ، Cloudera با ۴۴ درصد و بعد از آن Hortonworks با ۲۹ درصد رای می باشد.
 • ۴۰ درصد دیگر به دنبال جابه جایی Hadoop به یک انبار داده موجود می باشند.
 • بیش از دو سال است که شش شرکت از ده شرکت درحال افزایش هزینه در زیرساخت داده ها می باشند.

مگنه می افزاید:”فعالیت های ذخیره سازی ابری ،حتی در میان کسانی که جا پایشان در big data مستحکم است، هنوز هم تا حدودی محافظت شده است. تحقیقات دیگر نشان می دهد که بزرگترین نگرانی در مورد ذخیره سازی ابری، امنیت آن است.”

یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی

 • حدود یک پنجم از شرکت ها، یادگیری ماشینی و یا فن آوری هوش مصنوعی (AI) را پیاده سازی کرده اند.
 • ۲۳ درصد دیگر یادگیری ماشینی و یا هوش مصنوعی را به صورت آزمایشی امتحان کرده اند.
 • بزرگترین بخش یعنی ۴۲ درصد، در حال بررسی راه حل های AI هستند، اما هنوز هم باید در این راه سرمایه گذاری کنند.

در آخر Magne می افزاید:” تقریبا تمام پاسخ دهندگان ،گسترش را در پروژه های داده محور خود، می بینند و حدود نیمی از آن ها داستانهایی از موفقیت داده های خود دارند. به طور کلی، این بررسی نشان می دهد که نوع آوری های big data در حال پیشرفت و گسترش می باشد.”