بنا به گزارش مطبوعات، یک توسعه تخصصی در توانمند سازی متخصصان مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) جهت اتخاذ مهارت های مورد نیاز برای ارائه مشاوره استراتژیک کسب و کار و رشد نفوذشان خارج از توابع سنتی، بسیار ضروریست.

این نظرات از یک گزارش عمده ی جدید از AXELOS نشأت می گیرد.این گزارش نشان می دهد که سازمان ها به طور فزاینده به نوآوری های تکنولوژیک جهت ارائه خدمات خود، هم برای مشتریان داخلی و هم مشتریان خارجی، تکیه کرده اند و به دنبال متخصصان ITSM جهت مدیریت و هدایت این فرایند ها می باشند.

این گزارش درمورد آینده ی متخصصان مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و بر پایه ی یک نظرسنجی از نگرش و چشم انداز متخصصان ITSM می باشد. اکثریت قریب به اتفاق متخصصان- ۹۲٪ – بر این باورند که متخصصان به یک چشم انداز استراتژیک بسیار قوی تر و هم تراز با کسب و کاری گسترده تر نیاز دارند، و انتظار می رود یک دیدگاه جامع از خدمات سازمان خود داشته باشند.

مدیر عامل شرکت Peter Hepworth ، AXELOS می گوید: “افزایش سرمایه گذاری در توانایی های فنی و اتوماسیون، تاثیری بسیار زیادی در نقش متخصصان ITSM دارد.این تعهد به طور فزاینده در ارتباط با هدایت کسب و کار در رابطه با چگونگی اتخاذ خدمات به نیازهای مشتریان خواهد بود. متخصصان ITSM، برای موفقیت نیاز به تمرکز بر روی مهارت های کسب و کار مانند ارتباطات، مذاکره، روابط و مدیریت تغییرات دارند.”

با توجه به روند و نگرانی آینده در میان متخصصان ITSM ، این گزارش نشان می دهد که:

  • ۹۱٪ براین باورند که حملات سایبری، نقض امنیت و هک به طور فزاینده ادامه خواهد داشت و یک تهدید بزرگتر را برای کسب و کار به ارمغان خواهد آورد.
  • ۹۰٪ بر این باورند که فناوری های جدید، خطرات جدیدی را نیز به همراه دارد که نیاز به مدیریت دقیق تری دارند.
  • ۸۹٪ معتقدند که افزایش در اتوماسیون ،از کارهای تکراری IT جلوگیری کرده و به مدیران خدمات جهت ارائه ارزش بیشتر به سازمان خود ، زمان بیشتری را اختصاص می دهد.

این گزارش همچنین نشان می دهد که متخصصان ITSM، از هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشینی استقبال می کنند – ۷۷٪ معتقدند که این روند تاثیرعمیقی بر نیروی کار IT داشته است، و متخصصان ITSM را از وظایف معمول رهایی داده و زمان را برای ایجاد خلاقیت بیشتر و نیروی انسانی خالی می کند.

مدیر عامل AXELOS می افزاید : “رشد AI تنها یک نمونه از چگونگی تاثیر فن آوری های در حال توسعه در نقش متخصصان ITSM است. چنین روند هایی، جهت اتخاذ مهارت های جدید، ارائه تفکر تجاری انتقادی و تجزیه و تحلیل استراتژیک ، نیاز به متخصص دارند. تا اطمینان حاصل کنند هوش ماشینی به نفع مشتری و سازمان است. او افزود: ” یافته ها از این گزارش، این سناریو را به همراه داشت که ما مشتاق به کشف بیشتر انجمن ITSM و کمک به آن جهت آمادگی در آینده ، هستیم.”

Ref: AXELOS