irca_logo

IRCA (International Register of Certificated Auditors)

Check Accreditation Here

NIS ICT نماینده انحصاری Hermes Infotech (یکی از شرکت های مورد تأیید IRCA) می باشد که توانایی برگزاری دوره های آموزشی تحت اعتبار IRCA را در زمینه های ذیل دارا می باشد:

  • سرممیزی امنیت اطلاعات ISMS Lead Auditor با کد ثبت A17533
  • سرممیزی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ISO/IEC 20000) یا ITSM Lead Auditor با کد ثبت A17576
  • سرممیزی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار یا BCMS Lead Auditor با کد ثبت A17564

tmforum-member

tmforum

Check Accreditation Here

NIS CERT کانادا، به عنوان اصلی ترین سهامدار NIS ICT یکی از اعضای tmForum اصلی ترین مرجع استانداردها و چارچوبهای ارائه شده در صنایع تلکام می باشد.

به این ترتیب NIS ICT قادرخواهد بود، تمامی خدمات حوزه چارجوبهای تلکام ازجمله eTOM را تحت این اعتبار در ایران ارائه نماید.