حسین تیموری - مدیرعامل

کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی
بیش از ۱۲ سال تجربه مدیریتی در زمینه استانداردهای مدیریت کیفیت، امنتیت اطلاعات، مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی
سرممیز و مدرس رسمی IRCA در استانداردهای:

 • ISO/IEC 27001
 • Business Continuity Management
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • OHSAS 18001

اصلان عظیمی افشار - CIO و مدیر مرکز امنیت اطلاعات

کارشناس ارشد مدیریت IT
بیش از ۷ سال تجربه در زمینه مشاوره مدیریت در حوزه فناوری اطلاعات
مشاور و مدرس رسمی در حوزه های:

 • مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITIL V3 و ISO/IEC 20000
 • امنیت اطلاعات ISO/IEC 27001 و PCI DSS
 • معماری امنیت اطلاعات
 • طراحی سیستم های اطلاعات مدیریت
 • برنامه ریزی استراتژیک در حوزه IT


View Aslan Azimi Afshar's profile on LinkedIn

محمدحسین جعفری - مدیر مرکز آموزش و آزمون

کارشناس مهندسی صنایع
بیش از ۶ سال تجربه در زمینه مشاوره مدیریت در حوزه فناوری اطلاعات و آموزش
مشاور و مدرس رسمی در حوزه های:

 • مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITIL و ISO/IEC 20000
 • ارزیاب رسمی CobiT
 • امنیت صنایع کارت پرداخت و PCI DSS
 • مدیریت کیفیت ISO 9001 و IWA 2

 

هومن تصدیقی - مشاور فنی ارشد

دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه شیزوکا ژاپن
بالغ بر ۲۰ سال تجربه مشاوره و آموزش در سازمان های ایرانی و خارجی
مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه
سر مدرس و مشاور ارشد در حوزه های:

 • مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITIL و ISO/IEC 20000
 • مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC 27001
 • برنامه ریزی استراتژیک
 • CISCO, CCNA, CCNP
 • Business Intelligence
 • شبکه

 

Mounire Benhima - Lead Tutor/Consultant

کارشناس ارشد مهندسی در مدیریت تکنولوژی از دانشگاه Montreal University کانادا
بیش از ۱۵ سال تجربه در صنایع مخابرات و سیستم های مدیریت این حوزه
مدرس رسمی سطح ۴ TM Forum
مشاور و مدرس رسمی در حوزه های:

 • eTOM
 • SID
 • TAM
 • TNA

 

Philip Ku - Lead Tutor/Auditor

دکترای تجارب کسب و کار حرفه ای از دانشگاه University of South Australia
بالغ بر ۲۰ سال تجربه مشاوره، آموزش و ممیزی در حوزه امنیت اطلاعات و مدیریت تداوم کسب
سر مدرس مورد تأیید IRCA در استانداردها و حوزه های:

 • مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC 27001
 • مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ISO/IEC 20000
 • مدیریت تداوم کسب و کار ISO 22301
 • BS 10012
 • ISO 50001

 

چارت سازمانی

Org-Chart