شش سیگما به عنوان روشی سیستماتیک جهت به کارگیری منسجم از ابزارهای مختلف کیفی مطرح گردید. در این متدولوژی سعی بر کاهش انحرافات فرایندها می باشد که اهداف اساسی در به کارگیری آن را می توان در مواردی شامل کاهش تغییرات، کاهش عیوب، بهبود بازدهی، بالا بردن رضایت مشتری و بهبود در مسائل مالی خلاصه نمود. شش سیگما زمانی در صنعت به عنوان یک ابزار قوی و مؤثر کاربرد خواهد داشت که اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه کوتاه مدت یا بلند مدت قادر به بهبود فرایند نباشند. در صورت نیاز به شناخت علل اساسی و مزمن ایجاد انحراف ذاتی در فرایند، استفاده از این روش بسیار مفید است.درشرایط شش سیگما، نقص مربوط نباید بیش از ۳٫۴ عیب در هر یک میلیون باشد.

این بدان معنا است که ۹۹٫۹۹۹۷% از محصول و یا خدمات به مشتری را تحویل داده رضایت بخش است.

 

 

محصول

DPMO عیب درمیلیون

ارزش سیگما

۳۰٫۹%

۶۹۰٫۰۰۰

۱

۶۹٫۲%

۳۰۸٫۰۰۰

۲

۹۳٫۳%

۶۶٫۸۰۰

۳

۹۹٫۴%

۶٫۲۱۰

۴

۹۹٫۹۸%

۳۲۰

۵

۹۹٫۹۹۹۷%

۳٫۴

۶

ارزش سیگما و نتیجه های مختلف

موتورولا در ۱۹۸۰ و جنرال الکتریک مفهوم شش سیگما را با موفقیت ثبت کرده­اند .در سال ۲۰۰۶موتورولا صرفه جویی در ۱۷ میلیارد دلار را گزارش داده است به این ترتیب شش سیگما به عنوان یک روش افزایش کیفیت ثابت شده است اگر چه شش سیگما در بسیاری از صنایع و امور مالی و بانکداری بهداشت و درمان  و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و شرکت­هایی مانند جترو نیکس‘ سان مایکرو سیستم ‘ آمریکن اکسپرس ‘ بانک مرکزی آمریکا لاکهید مارتین و زیمنس بازده قابل توجهی از استفاده­ بدست آمده است.

مانند بسیاری از فرآیندهای مدیریت کیفیت شش سیگما با استفاده از تکنیک­های آماری  اندازه گیری و انالیز  باعث بهبود کیفیت خدمات شده است.  این تکنیک ها می تواند مورد پذیرش شامل مدیریت فرایند خدمات بر پایه ی ITIL باشد.

چگونه شش سیگما مکمل ITIL است

شش سیگما به طورگسترده مورد تایید عملی  کیفیت خدمات است که به طور خود به خود در ITIL کاربرد دارد.ITIL نیاز به اندازه گیری خدمات و گزارش آنها را دارد. علاوه بر ان  ITIL اذعان داردکه صنایع دیگر شش سیگما را برای بهبود بیشتر و بالابردن کیفیت قبول دارند و از آن استفاده می کنند. هنگامی که ITIL فرایندهای سازگار را مستقر می کند شش سیگما فرایند های کیفیت را بهبود می دهد.

نتیجه گیری

امروزه شش سیگما با یک پارچه سازی بر پایه ی ITIL توانسته است نقش بسیار مهمی در افزایش کیفیت خدمات ایجاد کند و باعث افزایش رضایت مشتری و بهبود هزینه های ناشی از عیوب و بالابردن  بازدهی گردد.

منبع :  www.exin.com