یک نظرسنجی جدید ازAXELOS Global Best Practice ، نشان می دهد که ITIL در حال کمک به سازمان های هند به منظور ارتقاء مدیریت خدمات و افزایش چشم انداز شغلی متخصصان می باشد.

چارچوب ITIL best practice برای اولین بار توسط دولت بریتانیا در سال ۱۹۸۹ معرفی شد و در حال حاضر در بیش از ۱۵۰ کشور مورد استفاده قرار می گیرد و هرساله بیش از یک چهارم از یک میلیون گواهی نامه ITIL ، در سراسر جهان اهدا می شود.

در این نظر سنجی AXELOS که از بیش از ۲۲۰۰ متخصص مستقر در هند گرفته شده است، ۹۰ درصد گفته اند که سازمانشان از ITIL استفاده می کند و ۸۵ درصد دیگر گفته اند که ITIL به کسب و کار، جهت پیشرفت در مدیریت خدمات کمک می کند. بیش از نیمی از آنها – ۵۳٪ – گفته اند ITIL از زمان شناخت cloud ، agile ، DevOps و Lean IT، بسیار ضروری تر شده است .

آموزش ITIL در هند بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ۸۶ درصد گفته اند که این دوره آموزشی به آنها بسیار کمک کرده است تا سیلابس های ITIL را درک کنند، و نزدیک به سه چهارم -۷۱%-از دانش آموزان ITIL Foundation برای ادامه مسیر آموزشی خود برنامه ریزی کرده اند.

اکثریت پاسخ دهندگان (۶۱ درصد) گفته اند که هزینه آموزش را کارفرما هایشان پرداخت کرده اند، با ۱۶٪ شرکت کننده در دوره های آنلاین و ۸۴٪ آموزش مبتنی بر کلاس درس سنتی را فرا گرفته اند. قریب به اتفاق ۹۵٪ گفته اند که آموزش ITIL ، ارزش مالی بسیاری دارد، در حالی که ۸۸٪ از آنها آموزش ITIL و اخذ گواهینامه آن را به یک همکار و یا دوست خود توصیه کرده اند.

فرآیند حرفه ای یک دلیل اصلی برای سرمایه گذاری در آموزش ITIL می باشد، ۸۵ درصد از پاسخ دهندگان اعلام کرده اند، آموزش ITIL به افزایش چشم انداز شغلی آنها کمک کرده است.

مدیر عامل شرکت Peter Hepworth ، AXELOS می گوید: “ما متعهدیم تا از نیازهای متخصصان مدیریت خدمات در سطح جهانی حمایت کنیم و این تحقیق به وضوح نشان میدهد که ITIL همچنان به رفع نیازهای جامعه متخصصان ما درهند ادامه می دهد. متخصصان، ارزش ITIL را ، نه تنها برای سازمان خود جهت افزایش مدیریت خدمات ، بلکه از نظر پیشرفت حرفه ای شخصی تشخیص می دهند.”