ارزیابی

NIS ICT با استفاده از ممیزین خبره و مورد تأیید انجمن های جهانی مختلف (بسته به نوع تخصص) و همینطور شبکه ی گسترده ای از شرکای تجاری، آماده ی ارائه ی خدمات ارزیابی، ممیزی و صدور گواهینامه در حوزه های ذیل می باشد.

در پاره ای از این حوزه ها به منظور حفظ استقلال ممیزی، این خدمات از طریق شرکای تجاری NIS ICT ازجمله NIS CERT انجام می گیرد.

ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر مبنای ISO/IEC 27001
ممیزی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ISO/IEC 20000
ارزیابی استاندارد امنیت صنایع کارت های پرداخت الکترونیک PCI DSS

  • انجام خدمات تست نرم افزارهای حوزه ی پرداخت الکترونیک برمبنای استانداردهای PCI Council از طریق PA-QSA
  • انجام PEN TEST

ممیزی سیستم های کیفیت ISO 9001 و Tick IT

مشاوره

یکی از اصلی ترین خدمات NIS ICT ارائه مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات می باشد. NIS ICT با پشتوانه سابقه ی چند ده ساله ی متخصصین توانمند خود و همینطور استفاده از مشاورین زبده ی خارجی، توانایی ارائه ی این خدمات را در حوزه ی وسیعی از این صنعت دارا می باشد. از جمله اصلی ترین خدمات مشاوره ی NIS ICT در حوزه های زیر می باشد:

مشاوره ی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITSM با تمرکز بر استانداردهای:

مشاوره ی پیاده سازی سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات

  • ISO/IEC 27001
  • پیاده سازی استاندارد PCI DSS در صنایع پرداخت های اکترونیک

مشاوره در زمینه حاکمیت فناوری اطلاعات برمبنای CobiT 5

  • COSO

مشاوره در زمینه اجرای پروژه های راه اندازی مراکز داده و استانداردهای مرتبط مانند:

  • TIA 942
  • BICSI 002
  • مشاوره دیتاسنتر های Cloud

مشاوره ی تخصصی پیاده سازی چارچوب eTOM برای صنایع ارتباطات و مخابرات
مشاوره ی معماری سازمانی فناوری اطلاعات برمبنای مدل TOGAF
مشاوره ی مدیریت پروژه ها در سازمان های IT برمبنای استاندارد Prince 2
مدیریت کیفیت در سازمان های IT و استاندارد Tick IT