COBIT 5

باافزایش تقاضا برای کیفیت و کارایی، سازمان ها در تلاشند تا با استاندارد سازی فعالیت ها، حداکثربازده و مزایا را به منظور افزایش مزیت رقابتی خود کسب نمایند. بدین منظور درسال ۱۹۹۶ میلادی COBIT به عنوان یک به روش در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات مورد تدوین و نشر قرار گرفت تا سازمان ها با بهره گیری از آن بتوانند به اهداف ذیل نائل گردند:

  1. یکپارچه سازی اهداف IT واهداف کسب و کار
  2. استفاده بهینه از منابع IT
  3. تبعیت کلیه فعالیت ها ی مرتبط با IT سازمان از یک مدل فرآیند ی مرجع و پذیرفته شده
  4. تعریف اهداف کنترلی و مدیریت آنها

از اهداف COBIT همراستا نمودن منابع IT با اهداف سازمانی کسب و کار است تا با ارائه خدمات و اطلاعات کیفیت، امنیت و قابلیت اعتماد مدنظر سازمانها درآنها محقق گردد. همچنین COBIT با تمرکز و ایجاد ارتباط میان الزامات کسب و کار، فرآیندهای مرتبط با فناوری اطلاعات، منابع فناوری اطلاعات و اطلاعات سازمانی سعی بر آن دارد تا صاحبان فرآیندهای مرتبط با کسب و کار را در برآورده سازی تعهداتشان به سازمان یاری نماید.

ویرایش ۵ این مدل پس از ویرایش های مختلف با تغییرات مفهومی عمده ای در سال ۲۰۱۲ مورد ارائه قرار گرفت. COBIT 5 با ایجاد یکپارچگی در حوزه حاکمیت سازمانی و تکنیک های مدیریتی و ارائه الزامات، به روش ها و ابزارهای ارزیابی پذیرفته شده به بهینه سازی و ارتقا ارزش در سیستم های اطلاعاتی سازمان ها یاری می رساند. به نحوی که می توان COBIT 5 (Control Objective for Information and Related Technology) را به عنوان تنها مدل کسب و کاری برای حاکمیت و مدیریت سازمان های IT محور معرفی نمود. از کاربردهای دیگر آن استفاده به عنوان یک چارچوب کنترلی و همچنین بهره گیری از آن به عنوان یک مدل بلوغ است.از این مدل نیز می توان به عنوان یک مکانیزم برای بالانس کردن ریسکهای IT در تناسب با نتایج آن نیز استفاده کرد.

از جمله تغییرات مفهومی شکل گرفته در ویرایش ۵ در مقایسه با ویرایش قبلی آن اضافه شدن فرآیندهای جدید و بر اساس آن ورود به مفهوم Corporate Governance و ارائه هم زمان مفاهیم  Risk IT و VAL IT در قالب یک مدل جامع است. در ویرایش جدید، ۳۷ فرآیند در ۵ دامنه به شرح ذیل مورد دسته بندی قرار گرفته اند:

  • Evaluate, Direct & Monitor
  • Align, Plan & Organization
  • Build, Acquire & Implement
  • Deliver, Service & Support
  • Monitor, Evaluate & Assess

CobiT5

از جمله تغییرات عمده شکل گرفته در ویرایش جدید می توان به تغییر در اصول GEIT، افزایش تمرکز بر توانمند ساز ها، ارائه مدل مرجع فرآیندی جدید، اصلاحات در فرآیندها و شکل گیری فرآیند های جدید، تغییرات در به روش ها و فعالیت ها، اهداف و شاخص ها، تعییرات در ورودی و خروجی فرآیندها، تعییرات در RACI چارت، مدل های توانمد سازی سطوح بلوغ و نحوه ی ارزیابی آن ها در خصوص فرآیند ها اشاره کرد به نحوی که می توان اصول اصلی COBIT را در ویرایش جدید به شرح ذیل تعریف نمود:

CobiT5p

خانواده محصولات COBIT 5 به شرح ذیل تعریف می گردند:

cobitfamily

در ویرایش جدید بر خلاف ویرایش ۴٫۱ که فاقد مجموعه توانمند ساز (Enablers) بوده است، توجه فراوانی به این مجموعه شده به نحوی که می توان آن را یکی از اصلی ترین مجموعه ها در خانواده محصولات COBIT 5 معرفی کرد. مجموعه توانمند سازهای مورد اشاره در COBIT 5 در ۷ حوزه ذیل مورد اشاره می باشند:

cobit-enablers

از جمله ویژگی های مثبت دیگر در ویرایش جدید تعریف مسیر آموزشی و مدارک حرفه ای مرتبط می باشد. به طوری که در نظام آموزشی حرفه ای جدید علاوه بر انجمن جهانی ISACA آمریکا که متولی اصلی توسعه مفاهیم و اجرای دوره های آموزشی و صدور مدارک حرفه ای می باشد به تازگی امکان اجرا دوره های آموزشی و بر گزاری آزمون های بین المللی نیز به انجمن جهانی APMG انگلستان واگذار شده است.

Back to top