CobiT 5 تنها چارچوب کسب و کار برای مدیریت سازمان و حاکمیت فناوری اطلاعات است که در آوریل ۲۰۱۲ منتشر شده است و به افزایش ارزش اطلاعات ببوسیله ی سازمان دهی آخرین تفکرات در حاکمیت فناوری اطلاعات و تکنیک های مدیریتی می پردازد و اصول، تجارب، ابزارهای تحلیلی و مدل هایی را ارائه می نماید که به صورت جهانی مقبول واقع شده است و بدین ترتیب اعتماد به مدل را افزایش داده و ارزش بدست آمده از سیستم اطلاعاتی را افزایش می دهد.

اهمیت یک چارچوب اثربخش برای توانمندسازی ارزش کسب و کار را درک نمایید. برای ورود به چارچوب های ارزشمند ISACA و درک اینکه چگونه CobiT 5 ارتباط کسب و کارها را به صورت end-to-end پوشش داده و به صورت اثربخشی در کسب و کار حاکمیت ایجاد نموده و آن را مدیریت می نماید. این دوره برای تمامی علاقمندان به دانش پایه در زمینه ی CobiT مناسب است و در این دوره، چارچوب CobiT و مستندات پشتیبانی در زمینه ی مفهومی مدل و مثال های گوناگون ارائه می گردد

درانتهای این دوره شرکت کنندگان دانشی پایه ای در ارتباط با COBIT 5 بدست می آورند و می دانند:

 • چگونه مشکلات مدیریتی IT سازمان ها را تحت تأثیر قرار می دهند
 • نیاز به یک چارچوب اثربخش برای حاکمیت و مدیریت سازمانی IT
 • چگونه CobiT الزامات برای یک چارچوب حاکمیت را برآورده میکند
 • چگونه CobiT با سایر استانداردها و بهترین تجارب به کار گرفته می شود
 • چارچوب CobiT و تمام عناصر آن
 • چگونگی کاربست CobiT در شرایط عملی
 • یادگیری حاکمیت و مدیریت سازمانی IT
 • ارزیابی وضعیت فعلی سازمان IT در دپارتمان یا سازمان شما
 • دامنه کاربرد هر یک از بخش های CobiT 5 که برای استقرار لازم است

 • Introduction to the topic “enterprise architecture” and its impact on business requirements
 • Generic Process and Application controls
 • Presentation and description of different COBIT products and their interfaces to each other
 • The distinction between governance and management and the target cascade
 • The five basic principle (5 key principles in COBIT 5 framework for Governing and managing Enterprise IT (GEIT)
 • The Seven Governance and Management enablers ( 37 governance and management processes required for end-to-end treatment of governance and management of enterprise IT.)
 • The process Capability Model
 • Broad implementation of COBIT 5
 • Knowledge of corporate and IT governance, the basic principles and implementation phases of maturity and communication in business
 • Knowledge of COBIT 5 Principle Processes and business practices
 • IT compliance and legal requirements (Cadbury Report, BIS Report, SOX)

این دوره برای تمامی افرادی که نقشی در ارائه، کاربری و مدیریت خدمات دارند، جذاب است. این افراد شامل موارد ذیل هستند:

 • ممیزان IT
 • مدیران IT
 • متخصصان کیفیت IT
 • رهبران IT
 • توسعه دهندگان
 • مدیران فرآیندها و خدمات IT

این دوره پیش نیاز ضروری ندارد اگرچه آگاهی نسبی از مفاهیم مدیریتی می تواند به درک بهتر از محتویات دوره منجر شود.

 • مطابق با سرفصل دوره های بین المللی
 • تدریس توسط مدرس رسمی COBIT
 • امکان شرکت در آزمون بین المللی APMG و دریافت گواهینامه رسمی APMG با امکان مشاهده نام قبول شدگان در وبسایت APMG