امروزه همه ی کسب و کارها چه دولتی و چه خصوصی ، چه انتفاعی و چه عمومی . . . همه در معرض انواع مختلفی از بحران ها قرار دارند. این بحران ها دایره ای وسیعی از اتفاقات و بلایای طبیعی (زلزله ، سیل . . . ) گرفته تا آتش سوزی ، افشا ، سرقت یا تخریب اطلاعات کلیدی ، شیوع بیماری های عفونی ، اعتصابات کارگری ، بحران های مالی و حتی فعالیتهای تروریستی را در بر می گیرند.

اگر چه شناسایی ، ارزیابی و کاهش ریسک های مختلف جزیی از خط مشی های شرکت ها و سازمان های مختلف است ، لیکن هر نهاد اقتصادی و غیر اقتصادی به منظور تداوم بقاء سازمان ، انجام ماموریت سازمان (علی الخصوص نهادهای دولتی و عمومی) و همچنین کاهش صدمات و هزینه های ناشی از بحران های مختلف ، ناگزیر به تمرکز بر روی مرحله ی پس از وقوع بحران هستند.

استاندارد ISO/IEC 22301:2012 شناخته شده ترین مدل پیاده سازی مدیریت تداوم کسب و کار” – مدیریت بحران های سازمانی – است که رویکرد اصلی آن آماده سازی سازمان ها برای مقابله با انواع بحران ها و تضمین بقاء آنهاست .

دوره های مختلف مدیریت تداوم حیات سازمانی (از آشنایی تا سرممیزی) می توانند نیازهای مختلف شرکت کنندگان را در این حوزه تامین و افراد مختلف را بسته به نقش آنها برای پیاده سازی اثربخش و رو به بهبود این نظام آماده سازند

۱- آشنایی با نظام مدیریت تداوم حیات سازمانی

۲- الزامات و نحوه ممیزی آن براساس استاندارد ISO/IEC 22301

3- ارزیابی ریسک و مدیریت آن

۴- آشنایی با چرخه بهبود و PDCA

5- استاندارد ممیزی ISO 19011

6- نحوه گزارش نویسی ممیزی و انجام آن

۷- و …

 • مقدمه ای بر بحران های سازمانی
 • اصول نظام مدیریت تداوم حیات سازمانی
 • معرفی استانداردهای مرتبط
 • معرفی استاندارد ISO/IEC 22301
 • آشنایی با ۶ مرحله چرخه عمر نظام مدیریت تداوم کسب و کار
 • آشنایی با مراحل اخذ گواهینامه
 • تشریح اصول، مراحل و نحوه انجام ممیزی داخلی براساس ISO 19011
 • ارزیابی ریسک و مدیریت آن
 • آشنایی با چرخه بهبود و PDCA
 • نحوه گزارش نویسی ممیزی و انجام آن
 • برگزاری آزمون IRCA

تمامی متخصصان و علاقمندان در حوزه مدیریت تداوم کسب و کار

 • مدیران پروژه ها
 • کارشناسان تداوم کسب و کار
 • برنامه ریزان استراتژیک
 • مشاوران سیستم های مدیریتی

این دوره پیشنیاز ضروری ندارد. آشنایی و مرور ا لزامات استاندارد ISO/IEC 22301 پیش از حضور در دوره اکیداً توصیه می گردد.

این دوره با کد شماره  (A17564) در IRCA ثبت گردیده است. می توانید از اینجا رهگیری نمایید.

شرکت کنندگان در این دوره آموزشی در صورت قبولی در آزمون پایانی از سوی مرجع اعتبار دهی IRCA انگلستان، Hermes InfoTech و NIS ICT کانادا گواهی موفقیت در دوره ی آموزشی دریافت خواهند کرد.

آزمون این دوره توسط انجمن جهانی IRCA انگلستان و با حضور ناظر رسمی و تأیید شده ی آن در مؤسسه NIS ICT به صورت کتبی و به زبان انگلیسی برگزار می شود.

محتواهای آموزشی این دوره تحت اعتبار IRCA انگلستان و به زبان انگلیسی می باشد.