ITIL شامل ۵ کتاب مرجع تحت عناوین: استراتژی خدمات، طراحی خدمات،ارائه خدمات، عملکرد خدمات، بهبود مستمرخدمات می باشد که با کسب و کار همراه شده و اثربخشی عملیاتی را نیز در این راستا افزایش می دهد. شمای تخصصی ITIL دو مسیر اصلی را برای رسیدن به سطح ITIL Expert نشان  می دهد: یکی تحت عنوان Service Lifecycle بوده و دیگری تحت عنوان Service Capability می باشد.

مسیر Service Lifecycle مبتنی بر تجارب ITIL در مسیر چرخه ی عمر خدمات می باشد. تمرکز اصلی تنها بر خود چرخه ی عمر خدمات (Service Lifecycle) و فرآیندها و عناصر داخل آن می باشد.

مسیر Service Capability برای افرادی کاربرد دارد که نیاز به درکی عمیق از فرآیندهای ITIL دارند تا در این فرآیندها نقشی را برعهده بگیرند. توجه به چرخه ی عمر خدمات در این مسیر تاحدی وجود داشته اما تمرکز اصلی بر روی فرآیندها و فعالیت ها، اجرا و کاربست آن ها در چرخه ی عمر خدمات می باشد.

دوره ی The ITIL® SS (Service Strategy) یکی از دوره های بخش میانی (Intermediate) از مسیر Lifecycle است. این دوره شرکت کنندگان را آماده می سازد تا آزمون این دوره را با موفقیت سپری نمایند و همینطور دانش ارزشمندی را به منظور پیاده سازی آن در محیط کار به دست آورند.

رویکرد آموزشی دوره به صورت مشارکت فعال فراگیران و ارائه ی مطالعات موردی می باشد.

در پایان این دوره ی آموزشی شما با این مفاهیم آشنا خواهید شد:

۱- واژه «عملکرد سرویس» و چگونگی تنظیم آن با هسته چرخه عمر خدمت

۲- فعالیت های عملیاتی فرآیندهای پوشش داده شده در فازهای چرخه عمر خدمات

۳- فرآیندهای عملکرد خدمات

۴- اشکالات سازمان شامل: واحدهای عملیاتی، گروها ها، تیم ها، دپارتمان ها و تقسیم بندی ها

۵- فعالیت های عملکرد خدمات

۶- ملاحظات تکنولوژی عملکرد خدمات و الزامات

۷- مدیریت تغییرد در عملیات خدمات

۸- چالش ها، عوامل کلیدی موفقیت و ریسک ها

شرکت کنندگان در دوره سرفصل های ذیل را از طریق اسلاید، محتوای آموزشی، مطالعات موردی، مثلا و تمرین فراخواهند گرفت:

۱- مقدمه (Introduction)

 • واژه « عملکرد خدمات »، و چگونگی تناسب آن با چرخه ی عمر خدمات
 • مقصد اصلی و اهداف عملیاتی عملکرد خدمات
 • فرآیندهای ITIL عموما در ارائه خدمت پوشش داده شده اند.
 • واحدهای عملیاتی در رائه خدمات
 • ارزش ها برای کسب و کار

۲- اصول (Principles)

 • اشکالات سازمانی شامل: واحدها، گروه ها، تیم ها، دپارتمان ها و بخش ها
 • دستیابی به عملکرد خدمات متوازن
 • فراهم آوری خدمت
 • مشارکت در طراحی و ارائه
 • سلامت عملکردی
 • ارتباطات
 • مستندسازی

۳- فرآیندها (Processes)

 • مدیریت رویداد
 • مدیریت وقایع
 • تکمیل درخواست
 • مدیریت مشکلات
 • مدیریت دسترسی
 • فعالیت های عملیاتی فرآیندهای پوشش داده شده توسط فازهای چرخه عمر خدمات
 • مدیریت تغییر
 • مدیریت پیکربندی
 • مدیریت ارائه
 • مدیریت ظرفیت
 • مدیریت برقراری خدمات
 • مدیریت دانش
 • مدیریت مالی
 • مدیریت پایداری خدمات IT

4- فعالیت ها

 • پایش و کنترل
 • عملیات IT
 • مدیریت Mainframe
 • مدیریت سرور و پشتیبانی
 • مدیریت شبکه
 • ذخیره سازی و آرشیو
 • مدیریت بانک اطلاعاتی
 • مدیریت خدمات دایرکتوری
 • پشتیبانی دسکتاپ
 • مدیریت Middleware
 • مدیریت اینترنت / وب
 • مدیریت تسهیلات و مراکز داده
 • مدیریت امنیت اطلاعات در ارتباط با عملیات سرویس
 • بهبود فعالیت های عملیاتی

۵- سازمان

 • واحدهای عملیاتی
 • میز خدمات
 • مدیریت فنی
 • مدیریت عملیات IT
 • مدیریت نرم افزارها
 • نقش ها و مسئولیت ها
 • ساختار سازمانی عملیات سرویس

۶- ملاحظات تکنولوژی

 • الزامات عمومی
 • مدیریت رویداد
 • مدیریت وقایع
 • تکمیل درخواست
 • مدیریت مشکلات
 • مدیریت سطوح دسترسی
 • میز خدمات

۷- استقرار و بهبود

 • مدیریت تغییرات در عملکرد خدمات
 • عملکرد خدمات و مدیریت پروژه
 • بازرسی و مدیریت ریسک در عملکرد خدمات
 • نیروهای عملیاتی در طراحی و ارائه
 • طرح ریزی و استقرار تکنولوژی های مدیریت خدمات

۸- چالش ها، عوامل کلیدی موفقیت و ریسک ها

 • چالش ها، عوامل کلیدی موفقیت و ریسک ها

۷- آمادگی برای آزمون

 • آزمون های نمونه
 • بازخورد
 • مرور رئوس مطالب

 • مدیران CIO و CTO
 • مدیران کسب و کارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات
 • مدیران فناوری اطلاعات مشغول در حوزه های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 • کارشناسان و ناظران مرتبط با مدیریت برمبنای وقایع، هماهنگی و یکپارچگی فعالیت های استاراتژیک با چرخه عمر خدمات
 • کلیه علاقه مندان به آشنایی با مفاهیم ITSM و ITIL

پیشنیاز این دوره ITIL Foundation می باشد.

این دوره آموزشی به هر دو صورت تحت اعتبارQuint هلند و اعتبار NIS ICT قابل برگزاری است. در پایان هر دو دوره شرکت کنندگان در صورت تمایل می توانند آزمون بین المللی را ثبت نام نموده و مدرک مرتبط را از مرکز آزمون دریافت نمایند. NISICT به منظور شرکت در آزمون به شما کمک خواهد نمود.