انتشارات

NIS ICT نماینده انحصاری Van Haren هلند، اصلی ترین ناشر حوزه ی مدیریت فناوری اطلاعات در دنیا می باشد. مؤسسه فناوری اطلاعات نیس، با خرید لیسانس ها اصلی کتب این حوزه از انتشارات Van Haren هلند، اقدام به تولید محتواهای زبان فارسی می نماید که از طریق کتابخانه ی Van Haren و همینطور به زودی از کتابخانه NIS ICT قابل دریافت می باشد.

NIS ICT در جهت اعتلای زبان فارسی در منابع اصلی این حوزه، اقدام به فعالیت های پژوهشی در این زمینه نموده است و با استفاده از اعتبار بین المللی خود تلاش می نماید، مقام ایران را در این عرصه اعتلا بخشد.

پژوهش

دانشگاه ها اصلی ترین مراکز پژوهش در دنیا محسوب می گردند. NIS ICT با اتکا بر توان تخصصی خانواده ی بزرگ خود، ارتباطات دانشگاهی و استفاده از متخصصین دانشگاهی و مدرسین و اعضای هیئت علمی، توان تخصصی انجام پروژه های پژوهشی مختلف در حوزه های مرتبط با مأموریت خود را دارا می باشد. این خدمات در قالب پروژه های پژوهشی، مطابق با اصول علمی پژوهش انجام می گیرد.

بدین منظور سازمان ها با ارائه ی درخواست پروژه ی پژوهشی براساس اولویت ها و نیازهای خود، پروپوزال مرتبط را دریافت نموده و پس از عقد قرارداد، انجام پژوهش صورت خواهد پذیرفت.

یکی دیگر از فعالیت های اصلی NIS ICT در حوزه ی ترویج علم، ایجاد شبکه های تخصصی علمی و همینطور برگزاری کنفرانس های مختلف در این حوزه می باشد که یکی از اصلی ترین این کنفرانس ها هفته ی فناوری اطلاعات یا ICT Management Week – ICTM Week می باشد.