خدمات آموزشی و آزمون

 • کلیه دوره های مرتبط با PCI DSS (استاندارد امنیت در صنعت پرداخت) در سطوح مقدماتی و پیشرفته
 • برگزاری کلیه دوره های EC Council، ISC2
 • کلیه آموزش های مرتبط با معماری امنیت اطلاعات و چارچوب SABSA
 • کلیه دوره های الزامات، ممیزی و سرممیزی بین المللی ISO/IEC 27001
 • برگزاری آزمون رسمی IRCA و اعطای مدرک مرتبط
 • دوره های الزامات و سرممیزی ثبت شده IRCA در مدیریت تداوم کسب و کار ISO 22301
 • آموزش های مرتبط با مدیریت ریسک و استانداردهای مرتبط ISO 31000
 • دوره ها و آموزش های پویش آسیب پذیری و تست نفوذ (CEH و CEHFI)
 • کارگاه های آموزش های مرتبط با پیاده سازی و استقرار سیستم های مذکور و ISO/IEC 27001
 • ارائه خدمات مشاوره برنامه ریزی آموزشی و تدوین نقشه راه آموزشی مطابق با نیاز سازمان در حوزه مدیریت امنیت اطلاعات

خدمات مشاوره ای

 • ارزیابی و GAP Analysis در استاندارد PCI DSS و PA DSS و PCI PTS
 • مشاوره پیاده سازی استاندارد PCI DSS و PA DSS و PCI PTS (کلیه استانداردهای PCI Council)
 • طرح ارزیابی میزان آمادگی و بلوغ سازمان در سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات مانند ISO/IEC 27001 و استاندارد PCI DSS
 • مشاوره بهبود سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات
 • مشاوره فنی امنیت مانند: تنظیم و بهبود فایروال ها، سوییچ ها و روترها، بهبود توپلوژی شبکه، Segmentation و تعیین Scope و …
 • تدوین استراتژی های مدیریت امنیت
 • مشاوره معماری امنیت اطلاعات بر مبنای Togaf و SABSA
 • مشاوره پویش آسیب پذیری و تست نفوذ
 • سایر خدمات مشاوره ای در حوزه امنیت اطلاعات براساس درخواست و نیاز سازمان ها

خدمات ارزیابی و آزمون و صدورگواهینامه:

 • انجام تست نفوذ
 • پویش آسیب پذیری
 • ارزیابی و ممیزی و صدور گواهینامه استاندارد ISO/IEC 20000
 • ارزیابی مییزان آماگی سازمان برای ممیزی استاندارد ISO/IEC 20000

ارائه راهکارهای نرم افزاری

 • ارائه مشاوره پیاده سازی و نصب و راه اندازی راهکار نرم افزاری AXIOS – طبق گزارش گارتنر این نرم افزار جزو ۱۰ نرم افزار برتر ITIL در دنیا می باشد.
 • ارائه نرم افزار Service Desk منطبق با الزامات استاندارد ISO/IEC 20000
 • تولید و ارائه سایر راهکارهای نرم افزاری حوزه ITSM

خدمات پژوهشی

 • بررسی نیازمندی های سازمان در حوزه خدمات IT
 • بررسی و محاسبه میزان ROI استقرار پروژه های واحدها فناوری اطلاعات و چارچوب های ITSM
 • بررسی راهکارهای بهبود خدمات IT در سازمان ها
 • بررسی و مطالعه میزان رضایتمندی مشتریان در حوزه خدمات IT
 • تحلیل رقبا و بازار در حوزه IT و خدمات
 • انجام سایر پژوهش های علمی مطابق با نیازمندی های سازمان

[/one_half_last]

حوزه های فعالیت مرکز