مرکز مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) به عنوان یکی از مراکز تخصصی اصلی در NIS ICT به منظور تمرکز بر این مفهوم تخصصی تشکیل گردیده است. این مرکز با اتکا به توان تخصصی خود و تمرکز دانش آشکار و پنهان در یک مرکز تخصصی، وظیفه ارائه ی کلیه خدمات مرتبط با حوزه ITSM را برعهده دارد.

امروزه با توجه به افزایش کاربرد و ارتقا جایگاه فناوری اطلاعات در سازمان ها، نیاز به بهره گیری از مدل ها و چارچوب هایی برای مدیریت صحیح و اثر بخش خدمات در حوزه فناوری اطلاعات بیش از پیش مورد توجه سازمان ها قرار گرفته است به نحوی که وجود یک سیستم مدیریتی اثر بخش در حوزه فناوری اطلاعات یکی از اصلی ترین مزیت های سازمان ها تلقی شده و بر مبنای آن سازمان ها می توانند مزیت رقابتی خود را افزایش داده و در جهت دستیابی به موفقیت بیشتر تلاش نمایند. برای درک بهتر مفهوم مدیریت خدمات در ابتدا لازم است مفهوم خدمت و مدیریت آن به شکل جداگانه مورد بررسی و ارائه قرار گیرد.

خدمت (Service) راهی برای خلق ارزش برای مشتری با تامین خواسته های او بدون داشتن ریسک ها و یا هزینه های خاص است. ارزش (Value) مبنای اصلی مفهوم خدمت است. از دیدگاه مشتری ارزش شامل دو عنصر مطلوبیت و ضمانت است. آن چه مشتری دریافت می کند مطلوبیت و این که آن را چگونه دریافت می کند ضمانت می باشد. هدف اصلی مدیریت خدمات، اطمینان از هم راستا بودن خدمات فناوری اطلاعات با نیازهای کسب و کار و پشتیبانی فعالانه از آن ها است. این پشتیبانی برای فرآیندهای کسب و کار ضروری است، اما وجود فناوری اطلاعات نیز به عنوان عاملی برای تسهیل تغییر و تحول کسب و کار، اهمیت روز افزونی دارا می باشد. چنانچه پیاده سازی، مدیریت و پشتیبانی فرآیندها و خدمات فناوری اطلاعات به شکل مناسبی انجام گیرد، کسب و کار موفق تر بوده، اختلال کمتری در آن به وجود آمده، بهره وری زیاد شده، هزینه ها کاهش و درآمد افزایش می یابد، ارتباط عمومی بهبود یافته و اهداف کسب و کاری برآورد خواهد شد.

در حال حاضر بیشتر صاحبنظران چهار نوع دارایی فناوری اطلاعات را شناسایی کرده اند که ارائه خدمات موثر فناوری اطلاعات نیازمند اکتساب و مدیریت آن هاست. این دارایی ها عبارتند از: زیر ساخت های فناوری اطلاعات نرم افزار های کاربردی اطلاعات کارکنان همچنین مواردی چون اکتساب، مدیریت و یکپارچگی این دارایی ها نیز در سرتاسر چرخه حیات خدمات، مورد تائید بسیار قرار گرفته است. گفتنی است که ارائه با کیفیت خدمات فناوری اطلاعات به مدیریت موثر و کارآمد دارایی های فوق بستگی دارد. سازمان ها به منظور بهره گیری از مدل های موجود در زمینه ی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات می توانند از چارچوب ها و استاندارد های مختلفی استفاده نمایند.

مهمترین این چارچوب ها و استاندادرها ®ITIL و ISO/IEC 20000 می باشند. سازمان بین المللی استاندارد در تدوین استاندارد بین المللی ISO/IEC 20000، مفاهیم مرتبط با ®ITIL را مدنظر قرارداده است. بدین ترتیب، این دو چارچوب هماهنگی و یکپارچگی قابل قبولی با یکدیگر داشته و سازمان ها بر اساس آن می توانند از هر دو چارچوب به صورت همزمان استفاده نمایند.

خدمات آموزشی و آزمون

 • کلیه دوره های مرتبط با ITIL در سطوح مقدماتی و پیشرفته
 • برگزاری آزمون های بین المللی ITIL با مراکز معتبر جهانی (Axelos و APMG و Exin)
 • کلیه دوره های الزامات، ممیزی و سرممیزی بین المللی ISO/IEC 20000
 • برگزاری آزمون رسمی IRCA و APMG متناسب با دوره
 • کلیه سطوح دوره های مرتبط با استاندارد ISO 15504
 • کارگاه های میز خدمات (Service Desk)
 • ارائه خدمات مشاوره برنامه ریزی آموزشی و تدوین نقشه راه آموزشی مطابق با نیاز سازمان در حوزه ITSM

خدمات مشاوره ای

 • طرح ارزیابی میزان آمادگی و بلوغ سازمان در سیستم های مدیریت خدمات IT شامل ITIL و ISO/IEC 20000
 • تدوین استراتژی های مدیریت خدمات IT
 • مشاوره پیاده سازی ITIL V3
 • مشاوره بهبود فرآیندهای مرتبط با خدمات IT مانند میز خدمات
 • طراحی و تدوین کاتالوگ خدمات IT یا Service Catalogue
 • سایر خدمات مشاوره ای در حوزه ITSM براساس درخواست و نیاز سازمان ها

خدمات ارزیابی و صدورگواهینامه:

 • ارزیابی و ممیزی و صدور گواهینامه استاندارد ISO/IEC 20000
 • ارزیابی مییزان آماگی سازمان برای ممیزی استاندارد ISO/IEC 20000

ارائه راهکارهای نرم افزاری

 • ارائه مشاوره پیاده سازی و نصب و راه اندازی راهکار نرم افزاری AXIOS – طبق گزارش گارتنر این نرم افزار جزو ۱۰ نرم افزار برتر ITIL در دنیا می باشد.
 • ارائه نرم افزار Service Desk منطبق با الزامات استاندارد ISO/IEC 20000
 • تولید و ارائه سایر راهکارهای نرم افزاری حوزه ITSM

خدمات پژوهشی

 • بررسی نیازمندی های سازمان در حوزه خدمات IT
 • بررسی و محاسبه میزان ROI استقرار پروژه های واحدها فناوری اطلاعات و چارچوب های ITSM
 • بررسی راهکارهای بهبود خدمات IT در سازمان ها
 • بررسی و مطالعه میزان رضایتمندی مشتریان در حوزه خدمات IT
 • تحلیل رقبا و بازار در حوزه IT و خدمات
 • انجام سایر پژوهش های علمی مطابق با نیازمندی های سازمان

به منظور مشاهده تمامی مشتریان NISICT به اینجا مراجعه نمایید. اهم سوابق کاری مرتبط با این مرکز عبارتند از:

 • پروژه ارزیابی میزان آمادگی استقرار ITIL و ISO/IEC 20000 در شرکت نفت مناطق مرکزی
 • پروژه ممیزی و صدورگواهینامه استاندارد ISO/IEC 20000 در شرکت خدمات پرداخت ایران کیش
 • پروژه ممیزی و صدورگواهینامه استاندارد ISO/IEC 20000 در کارگزاری مهرآفرین
 • پروژه ارزیابی آمادگی استقرار ITIL و نرم افزار AXIOS شرکت اسنوا

حوزه های فعالیت مرکز

 بسته های آموزشی مرکز ITSM