مدیریت پروژه موفق در سازمان های فراهم آورنده خدمات ICT یکی از توانمندی های مورد نیاز مدیران و افراد مرتبط با این حوزه است که به منظور درک صحیح از آن در ابتدا لازم است مفهوم پروژه و مدیریت آن به شکل جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

پروژه عبارت است از تلاش موقت در جهت ارائه یک محصول و خدمت منحصر به فرد که شروع و پایان مشخص داشته و در هر پروژه این محصولات و خدمات به شکل محسوسی متفاوت است. مدیریت پروژه به معنای به کارگیری دانش، مهارت، ابزار و تکنیک های لازم در فعالیت های مختلف پروژه است که با هدف دستیابی به اهداف پروژه، برآورده ساختن و پیش گرفتن از نیازها و انتظارات ذینفعان، ایجاد توازن میان محدوده های کاری پروژه، زمان، هزینه، کیفیت و منابع انسانی و استفاده اثر بخش از منابع انجام می پذیرد.

امروزه مدل ها و استانداردهای گوناگونی برای مدیریت اثر بخش و موفق پروژه ها وجود داشته که از جمله شاخص ترین و پر کاربردترین آن ها می توان به چارچوب و استانداردهای PMBOK (منتشر شده توسط موسسه مدیریت پروژه آمریکا “PMI”) و ®PRINCE 2 (منتشر شده توسط “APM Group” انگلستان) اشاره کرد. تفاوت شاخصی که میان این دو مدل وجود دارد این است که PMBOK بیشتر بر نحوه مدیریت یک پروژه تمرکز داشته ولی ®PRINCE 2 بیشتر بر نحوه ی مدیریت سازمان های پروژه محور تأکید دارد. با این حال هر دوی آن ها می توانند در مدیریت اثربخش پروژه ها در تمامی حوزه ها به ویژه حوزه ی فناوری اطلاعات مؤثر واقع شوند. اگرچه مدل ®PRINCE 2 در این حوزه پرکاربردتر است.

به منظور مدیریت پروژه ی موفق مدل ها و استانداردهای دیگری نیز ارائه شده اند که برخی از آن ها به مدیریت افراد در پروژه ها تمرکز داشته و برخی نیز به چند حوزه مختلف تمرکز دارند. از آن جمله می توان به استانداردهای ISO 10006 ، APMBOOK و … اشاره کرد.