تجربیات دو قرن اخیر بشر در علوم مدیریتی منجر به شکل گیری مفاهیم و مدل های نوینی در این زمینه شده است که از جمله مهمترین آن ها رویکرد مدیریت کیفیت در سازمان ها است. مدیریت کیفیت یک مفهوم انتزاعی است که پیاده سازی آن نیازمند یک مدل اجرایی است. بر این اساس نهادهای مختلفی در جهان، استاندارد ها و الگوهای مختلفی در حوزه مدیریت کیفیت در صنایع و بخش های مختلف از جمله فناوری اطلاعات تهیه و منتشر کرده اند که می توان استانداردهای سری ۹۰۰۰، Tick IT را به عنوان نمونه ای از الگوها و استانداردهای منتشر شده در این حوزه معرفی نمود.

الگوها و استانداردهای حوزه ی مدیریت کیفیت غالباً بر پایه ی ۸ اصل استوار است که مهمترین این اصول، مشتری مداری و بهبود مستمر می باشد. رویکرد فرآیندی حاکم بر آن ها از چرخه ی PDCA تبعیت می نماید. بنابراین سازمان باید در جهت تولید مدل فرآیندی ای گام بردارد که از این اصول پیروی کرده و الزامات استاندارد را برآورده سازد.

در گام های بعدی سازمان می تواند در جهت ممیزی و دریافت گواهینامه های بین المللی مرتبط اقدام نموده و گوی سبقت را در بازار از رقبا ربوده و علاوه بر دستاوردهای درون سازمانی، از مزایای استراتژیک آن نیز بهره مند گردد.

از جمله نتایج و دستاوردهای بهره گیری از این الگوها و استانداردها در سازمان ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • بهبود مستمر سیستم های سازمانی
  • کاهش هزینه های ناشی از اتلاف
  • افزایش کیفیت ارائه محصولات و خدمات
  • افزایش قابلیت کنترل و مدیریت بر فرآیندهای سازمانی
  • ایجاد حافظه سازمانی در استفاده از تجربیات گذشته